MINDFULNESS FORDYPNING (8-ukers kurs, oppstart 1/11)

8-ukers kurs.

Mindfulness og meditasjon står på timeplanen på flere av høstens klasser på Zenit. I tillegg har du mulighet til å ta et 8 ukers fordypningskurs i mindfulness (Mbsr – mindfulness based stress reduction).

Kurset baserer seg på programmet som er utviklet av Jon Kabat Zinn og vil bli undervist av Siri Nordhus, yoga og mbsr lærer ved Zenit yoga.

Dette kurset er for deg som ønsker å få mer kunnskap om bl.a. stress og hvordan stress påvirker oss i det daglige og hvordan bruk av meditasjon, selvobservasjon, kroppsskanning og yoga kan brukes for å få et bedre liv. Vi lærer oss å bli en vennlig observatør i eget liv, vi legger bort dommeren og øver oss på å akseptere livet som det er uten å trekke fra eller legge til.

Hver kurskveld vil vare 2,5 time og det vil bli gitt oppgaver mellom hver kurskveld. I tillegg vil vi ha en hel dag der vi praktiserer i stillhet sammen.

Kursdagene vil inneholde øvelser i meditasjon, yoga og kroppsskanning, videre vil det være undervisning og refleksjon i gruppe. Alle øvelsene tilpasses individuelle behov.

Kursmateriell (kompendium og lydfiler) inngår i kursprisen.  For at alle deltagere skal få mest mulig ut av kurset så vil alle bli kontaktet av Siri på telefon før kursstart.

Dato: 1. november – 20. desember (8 uker).
Fordypningsdag: lørdag 25. november kl. 10-16

Tid: Onsdager kl. 16-18.40.

Pris: kr 4400. Early Bird kr 4200 (ved påmelding før 16/10). Student/honnør kr 3800.

OM SIRI NORDHUS

Siri Nordhus er barnevernspedagog,  yogalærer og Mbsr lærer. Hun har videreutdanning fra NTNU i Mindfulness, coaching og eksistenspsykologiske perspektiv på samtalekunst og det gode (arbeids)liv og er utdannet Deva yoga lærer (yoga for muskel og skjelettlidelser samt kroniske smerter). Siri har også videreutdanning i mindfulness med Viggo Johansen ved Zenit Yoga 2016-17 . I 2017-18 vil Siri ta videreutdanning i Mbcl (mindfulness based compassionate living).

Siri har undevist på Zenit siden 2001 og har i mange år brukt yoga og meditasjon som verktøy i eget liv som kronisk syk. Siri er medeier ved Zenit Yoga og en av hovedlærerene på Zenit Yoga Lærerutdanning.

© 2018 Zenit Yoga • Utviklet av Divint