VIDEREUTDANNING I MINDFULNESS MED VIGGO JOHANSEN (1-årig fordypning, oppstart 5/10)

“Wisdom consists in doing the next thing you have to do,
doing it with your whole heart,
and finding delight in doing it.”
Meister Eckhart

I denne ett-årige fordypningen i mindfulness går vi til kjernen – til de fire fundamentene i mindfulness:
1. Mindfulness på kropp
2. Mindfulness på følelser
3. Mindfulness på sinnet
4. Mindfulness på virkelighetens natur
Vi inviterer til å gå dypere enn prestasjon og anstrengelse – til det innerste i mennesket, hvor ”være” er et sterkere ord enn ”gjøre.”

UTFYLLENDE INFORMASJON OM UTDANNINGEN HER: MINDFULNESS VIDEREUTDANNING MED VIGGO JOHANSEN 17-18

Fire samlinger over ett år
Fordypningen skjer over fire 4-dagers retreater, fordelt over ett år – altså 16 dager til sammen. Alle samlingene blir avholdt ved Zenit Yoga.

Samling 1: 5-8. oktober 2017
Samling 2: 7-10. desember 2017
Samling 3: 15-18. mars 2018
Samling 4: 24-27. mai 2018

Gjennomføring
Samlingene vil bestå av undervisning i sentrale temaer innenfor de fire fundamentene i mindfulness, innføring i flere sentrale øvelser for å skape innsikt i de fire fundamentene, refleksjoner knyttet til sentrale temaer, samt fokus på hvordan dette kan benyttes i egen hverdag.

Øvelser som brukes vil blant annet være:

– Yoga-asanas – spesielt tilpasset for å virke sammen med meditasjon.
– Pranayama.
– Mindfulness-meditasjon.
– Gående meditasjon.
– Kroppsskanning.
– Sacrum-pust.
– Fullverdig yogisk pust.

Mellom samlingene
Det forutsettes intensiv praktisk trening mellom samlingene, samt inngående studier av pensumlitteratur. Med intensiv praktisk trening menes minimum 60 minutters mindfulness-meditasjon daglig.

Forkunnskapskrav
Dette er et kurs for deg som ønsker å fordype deg i mindfulness og meditasjon, som kanskje allerede er instruktør i mindfulness/yoga, eller som har tilsvarende bakgrunn (dvs personlig erfaring med meditasjon), og som ønsker videre utvikling i egen praksis.

Daglig program
09.00 – 10.00 Yoga
10.00 – 10.30 Pranayama
10.30 – 11.00 Meditasjon
11.00 – 11.30 Pause
11.30 – 12.30 Undervisning/refleksjon
12.30 – 13.30 Lunsj
13.30 – 15.00 Undervisning/refleksjon
15.00 – 15.30 Pause
15.30 – 17.00 Undervisning/praksis/refleksjon
17.00 – 18.00 Meditasjon

Pensumlitteratur
Indre stillhet, av Viggo Johansen
Stille vitne, av Viggo Johansen
Veien, av Vigdis Garbarek
Spinal Breathing Pranayama, av Yogani
The Secret of the Yoga Sutra, av Pandit Rajmani Tigunait

Pris
Kr 23 000 for hele videreutdanningen, dette inkluderer lunsj på samlingene. Ved påmelding betales kr 5 000. Resten av beløpet faktureres to ganger à 9 000 i løpet av året.

Påmelding
Når påmelding er gjennomført sendes en epost til info@zenityoga.no med en kort beskrivelse av tidligere erfaring og motivasjon for å søke.

Det er begrenset antall plasser på utdanningen.

Viggo_kuttet_jpgOM VIGGO JOHANSEN
Viggo Johansen har hovedfag i filosofi ved Universitetet i Oslo samt 3 års videreutdannelse i kognitiv terapi ved Sct. Hans Hospital i Roskilde, Danmark.

Han har 24 års erfaring med mindfulness-meditasjon. Fire av disse årene levde han som buddhistmunk (1994-1998). Siden 2006 har han jobbet med endringsprosesser i grupper og med enkeltpersoner over hele Europa.

Viggo har skrevet to bøker:
“Indre stillhet – å leve mindfulness”, Arneberg Forlag 2013
“Stille vitne: mindfulness-meditasjon”, Arneberg Forlag, 2015

Mer informasjon om Viggo på hans hjemmeside www.mindfulliving.no

CIMG10571ZENIT YOGA
Lærere ved Zenit Yoga vil stå for yogapraksisen på utdanningen. Zenit har også ansvaret for det administrative og tar imot påmeldingene.

Alle samlingene foregår i Zenit sine lokaler i Nedre Bakklandet 58. Ved spørsmål ta kontakt på epost info@zenityoga.no eller tlf. 47365625

MER INFORMASJON OM UTDANNINGEN HER: MINDFULNESS VIDEREUTDANNING MED VIGGO JOHANSEN 17-18

© 2018 Zenit Yoga • Utviklet av Divint