PRISER

Studentpriser gjelder også for uføretrygdede og pensjonister.
Påmelding på alle våre kurs er økonomisk bindende. Kursavgiften refunderes kun ved fremvisning av sykemelding.

 

1 gang i uken-medlemsskap

Varighet: Vårsemesteret 2018 varer fra mandag 15. januar tom søndag 17. juni (20 uker). Zenit holder stengt i vinterferien i uke 8 (19-25. februar) og påskeferien i uke 13 (26.mars-2.april).
Innebærer: At du melder deg på en klasse som du følger en gang i uken over ett semester. Går du glipp av en klasse kan du ta den igjen på andre partier.

» Pris: 2950 kr NY PRIS FOM 4/4: 1650
» Pris student: 2450 kr NY PRIS FOM 4/4: 1400

2 ganger i uken-medlemsskap

Varighet: Vårsemesteret 2018 varer fra mandag 15. januar tom søndag 17. juni (20 uker). Zenit holder stengt i vinterferien i uke 8 (19-25. februar) og påskeferien i uke 13 (26.mars-2.april).
Innebærer: At du melder deg på to klasser som du følger en gang i uken over ett semester. Går du glipp av en klasse kan du ta den igjen på andre partier.

» Pris: 3850 kr NY PRIS FOM 4/4: 2100
» Pris student: 3050 kr NY PRIS FOM 4/4: 1700

Ubegrenset medlemsskap

Varighet: Vårsemesteret 2018 varer fra mandag 15. januar tom søndag 17. juni (20 uker). Zenit holder stengt i vinterferien i uke 8 (19-25. februar) og påskeferien i uke 13 (26.mars-2.april).
Innebærer: Du går fritt på alle ordinære klasser på timeplanen. Ved påmelding melder du deg på de to klassene som du planlegger å gå mest på.

» Pris: 4550 kr NY PRIS FOM 4/4: 2450
» Pris student: 3550 kr NY PRIS FOM 4/4: 1950

Zenit klippekort

Varighet: 24 mnd fra kjøpsdato
Innebærer: Fungerer som rabatt på drop-in. Du kan ikke melde deg på klasser eller holde av plass.
Dette kjøper du i nettbutikken vår eller ved oppmøte på senteret.

» Pris 6 klipp: 1450 kr
» Pris 12 klipp: 2500 kr

 

Drop-in

Varighet: 1 klasse
Innebærer: Drop-in, betal ved oppmøte. Du kan ikke melde deg på klasser eller holde av plass.
Du må også betale drop-in hvis du deltar på flere klasser i semesteret enn det medlemsskapet ditt inneholder.

» Pris: 250 kr

1 Uke

Varighet: 1 uke (7 dager) fra kjøpsdato
Innebærer: Fungerer som rabatt på drop-in. Gå så mye du vil i en uke. Du kan ikke melde deg på klasser eller holde av plass.

» Pris: 750 kr

ANDRE KLASSER

 

Korte kurs (Bolkekurs)

Varighet: 5-7 uker
Innebærer: Du melder deg på et kurs med progresjon over 5-7 uker.

» Pris Gravid: 1450 kr Pris Barsel: 1200 kr
» Pris andre korte kurs: Annonseres på hvert enkelt kurs.

Zenit privatklasse

Varighet: 1 – 1,5 time
Innebærer: Avtales via mail. Tilpasses ditt ståsted. Du kan forespørre en lærer, eller vi setter opp med den det passer best for.

» Pris 1 time: 1300 kr
» Pris 1,5 time: 1600 kr
* rabatt ved fler enn 5 klasser bestilt til samme tid.

 

>> Avlysning av privatklasse eller annen avtalt aktivitet utenom semesterklasser:
Avbud må meddeles 24 timer før den avtalte timen. Melder du avbud senere enn 24 timer før, vil det påløpe et gebyr på kr 400. Uteblir du fra time uten å melde avbud, avregnes den som en hel time og vil faktureres fullt. 

© 2018 Zenit Yoga • Utviklet av Divint