June

yogalærer, fysioterapeut

June startet på Zenit i 2007, og har vært fast elev siden. Hun fullførte Zenit Yoga Lærerutdanning våren 2014, og har siden dette undervist egne klasser.

Hun er utdannet fysioterapeut, og er nå med som gjestelærer på lærerutdanninga til Zenit for å undervise funksjonell anatomi. June er særlig interessert i sammenhengen mellom stress, inaktivitet og smerter i kroppen. I sine timer fokuserer hun på hvordan pust og bevegelse kan brukes for å lette stress og plager. Hun er opptatt av at vi ikke bare skal bli mykere, men også sterkere når vi gjør yoga, og har vært med å utvikle timen Yoga Styrke som hun også underviser dette semesteret

© 2018 Zenit Yoga • Utviklet av Divint