Siri N

Yogalærer og medeier

Siri har drevet med yoga siden 1998, og undervist siden 2001. Siri tok yogalærerutdanning i India i 2007 i et samarbeid med YogaTree og Zenit Yoga. Hun har også fullført en omfattende utdanning i MBSR (Mindfulness Based Stress Reduction)

Siri har cystisk fibrose og astma og opplever at yoga er et viktig bidrag i hennes egenbehandling. Siri er glad av natur, og mener bestemt at det er stor kunst og hardt arbeid å gjøre livet mindre alvorlig. På Siris timer er aldri latteren langt unna!
Siri er utdannet barnevernspedagog, og har videreutdanning i småbarnspedagogikk med vekt på bevegelse og musikk og etterutdanning i kunst og estetikk,samt veiledning og etisk refleksjon.

© 2020 Zenit Yoga • Utviklet av Divint