5 ukers kurs: Ashtanga Intro (oppstart 7/2)

Ashtanga Yoga Introkurs: oppstart 7. februar 2019

Toager kl 18.15-19.45

Varighet: 5 uker. Siste gang torsdag 14. mars (torsdag 21/2 utgår pga vinterferie).

Ashtanga Yoga intro er et introduksjonskurs i ashtanga yoga-stilen. Ashtanga yoga er en dynamisk og aktiv stil, hvor yogaøvelser praktiseres i en bestemt rekkefølge, og med stor grad av flyt i praksisen. Introduksjonsklassen forbereder elever til å delta på klassene ashtanga yoga ledet, og på sikt bygger ashtanga stilen opp mot selvpraksis under veiledning av lærer.

Klassen passer for deg som ønsker en dynamisk og fysisk utfordrende yogapraksis. Du bør være i normalt god form og ha noe erfaring med yoga.

NB: Kurset vil undervises i engelsk.

Sted: Shaktisalen

Gå til påmelding

© 2019 Zenit Yoga • Utviklet av Divint