Selvpraksis

Selvpraksis uten lærer. Kom og praktiser det du ønsker i felleskap med andre yogier!

Tilbudet er åpent og gratis for alle Zenit sine elever, og krever ingen påmelding.

Salen er åpen mellom kl 06.30 og 08.30.

© 2019 Zenit Yoga • Utviklet av Divint