PRISER

Studentpriser gjelder også for uføretrygdede og pensjonister.
Påmelding på alle våre kurs er økonomisk bindende. Kursavgiften refunderes kun ved fremvisning av sykemelding.

 

1 gang i uken-medlemskap

Varighet: Høstsemesteret 2019 er fra mandag 12. august (uke 33) til fredag 20. desember (uke 51), og varer i totalt 18 uker. I uke 50 + 51 vil det være en redusert timeplan, denne annonseres i god tid før. Zenit holder stengt i høstferien i uke 41 (7-13. oktober).

Innebærer: At du melder deg på en klasse som du følger en gang i uken over ett semester. Går du glipp av en klasse kan du ta den igjen på andre partier.

» Pris: 2950 kr. NB: redusert pris fom 16.10: 1650 kr
» Pris student: 2450 kr. NB: redusert pris fom 16.10: 1400 kr

2 ganger i uken-medlemskap

Varighet: Høstsemesteret 2019 er fra mandag 12. august (uke 33) til fredag 20. desember (uke 51), og varer i totalt 18 uker. I uke 50 + 51 vil det være en redusert timeplan, denne annonseres i god tid før. Zenit holder stengt i høstferien i uke 41 (7-13. oktober).

Innebærer: At du melder deg på to klasser som du følger en gang i uken over ett semester. Går du glipp av en klasse kan du ta den igjen på andre partier.

» Pris: 3850 kr. NB: redusert pris fom 16.10: 2100 kr
» Pris student: 3050 kr. NB: redusert pris fom 16.10: 1700 kr

Ubegrenset medlemskap

Varighet: Høstsemesteret 2019 er fra mandag 12. august (uke 33) til fredag 20. desember (uke 51), og varer i totalt 18 uker. I uke 50 + 51 vil det være en redusert timeplan, denne annonseres i god tid før. Zenit holder stengt i høstferien i uke 41 (7-13. oktober).

Innebærer: Du går fritt på alle ordinære klasser på timeplanen. Ved påmelding melder du deg på de to klassene som du planlegger å gå mest på.

» Pris: 4550 kr. NB: redusert pris fom 16.10: 2450 kr
» Pris student: 3550 kr. NB: redusert pris fom 16.10: 1950 kr

Zenit klippekort

Varighet: 24 mnd fra kjøpsdato
Innebærer: Fungerer som rabatt på drop-in. Du kan ikke melde deg på klasser eller holde av plass.
Dette kjøper du i nettbutikken vår eller ved oppmøte på senteret.

» Pris 6 klipp: 1450 kr. NB- 25% rabatt i mai – nå kun kr 1088.
» Pris 12 klipp: 2500 kr. NB- 25% rabatt i mai – nå kun kr 1875.

 

Drop-in

Varighet: 1 klasse
Innebærer: Drop-in, betal ved oppmøte. Du kan ikke melde deg på klasser eller holde av plass.
Du må også betale drop-in hvis du deltar på flere klasser i semesteret enn det medlemsskapet ditt inneholder.

» Pris: 250 kr

1 Uke

Varighet: 1 uke (7 dager) fra kjøpsdato
Innebærer: Fungerer som rabatt på drop-in. Gå så mye du vil i en uke. Du kan ikke melde deg på klasser eller holde av plass.

» Pris: 750 kr

ANDRE KLASSER

 

Korte kurs (Bolkekurs)

Varighet: 5-7 uker
Innebærer: Du melder deg på et kurs med progresjon over 5-7 uker.

» Pris Gravid: 1400 kr Pris Barsel: 1200 kr
» Pris andre korte kurs: Annonseres på hvert enkelt kurs.

Zenit privatklasse

Varighet: 1 – 1,5 time
Innebærer: Avtales via mail. Tilpasses ditt ståsted. Du kan forespørre en lærer, eller vi setter opp med den det passer best for.

» Pris 1 time: 1300 kr
» Pris 1,5 time: 1600 kr
* rabatt ved fler enn 5 klasser bestilt til samme tid.

 

>> Avlysning av privatklasse eller annen avtalt aktivitet utenom semesterklasser:
Avbud må meddeles 24 timer før den avtalte timen. Melder du avbud senere enn 24 timer før, vil det påløpe et gebyr på kr 400. Uteblir du fra time uten å melde avbud, avregnes den som en hel time og vil faktureres fullt. 

© 2020 Zenit Yoga • Utviklet av Divint