FORDYPNING I YOGA (100t+)

 

100 t  FORDYPNING I YOGA: bevegelse, filosofi og oppmerksomt nærvær

Dette er et kurs som passer for deg som har lyst å fordype din egen praksis og lære mer om yoga, men som ikke nødvendigvis har lyst å ta en yogalærerutdanning. Kurset vil være samlingsbasert og gå over ca et halvt år.

Vi er stolte av å presentere det nye tilskuddet innen Zenits yogautdanning – nemlig 100 timers fordypning i yoga. Denne fordypningen vil gjennom 5 samlinger utforske yoga, filosofi og oppmerksomt nærvær. Du vil lære verktøy til å utvikle bærekraft og raushet, både når det kommer til din egen selvpraksis i yoga, i selvrefleksjon og i relasjon til andre. Dette vil gi deg en anledning til å sette av tid og rom for å gå i dybden av noen kjerneaspekter av yoga innen et veiledende rammeverk. Vi vil utforske ulike tilnærminger til bevegelse og meditative praksiser. Vi ser på teknikk, funksjon og flyt i asanapraksisen og forsøker å finne ut av hva som fungerer og ikke for den enkelte. Vi vil se på ulike filosofiske tekster og reflektere over dem ved å trekke ut ulike temaer som beveger oss. Det vil være rom for dialoger, diskusjoner, samarbeid og individuelle tankespinn.

Denne fordypningen inngår også som del av vår grunnleggende yogalærerutdanning som starter opp til høsten. Du kan velge å kun ta fordypningen (100 t, høst 19- vår 20) eller du kan ta lærerdelen (100 t) i tillegg (vår 20-høst 20).

LES ALT OM UTDANNINGA HER: 100tfordypningA4 (1)-komprimert

SAMLINGER
Det er 5 samlinger fra september 2019 – mars 2020. Alle samlingene foregår i Zenit Yogas lokaler i Trondheim.
SAMLING 1 | 2019 September 27-29 (3 dager / 24 t)
SAMLING 2 | 2019 Oktober 26-27 (2 dager / 16 t)
SAMLING 3 | 2019 November 30- 1.des ( 2 dager / 16 t)
SAMLING 4 | 2020 Januar 25-26 (2 dager / 16 t)
SAMLING 5 | 2020 Februar 29 – 1 mars (2 dager / 18 t)

KVALIFIKASJONER
Ettersom asana, eller det fysiske aspektet, er en viktig del av denne fordypningen, er det en fordel at du er i alminnelig god form for å delta. Det er å foretrekke om du har noe erfaring med yoga fra før, for å få mest mulig ut av denne fordypningen.

SØKNADSPROSESS
Vi ønsker å høre mer om din motivasjon, erfaring og om det er eventuelle hensyn som må tas for å sikre deg en god opplevelse på denne fordypningen. Det er fortløpende opptak. Fyll ut følgende søknadsskjema: https://zenityoga.typeform.com/to/WBlb3H, og du vil raskt få svar om du får plass. Ved bekreftet opptak betales kr 6000 i påmeldingsavgift. Påmeldingsavgiften refunderes ikke. Du betaler påmeldingsavgiften her: https://zenityoga.no/pamelding/product/286/

KOSTNADER
Prisen for denne fordypningen er 15 500 NOK, inkludert påmeldingsavgift på kr 6000. Betalingen for utdanningen gjøres i to deler à kr. 4750. Del 1 innen 1.september 2019, del 2 innen 1.november 2019. Faktura vil bli sendt ut.
Kompendiet og en perm er inkludert i prisen. Pensumbøker, skrivemateriell, mat og lignende utenom kursprisen.

 

 

© 2020 Zenit Yoga • Utviklet av Divint