ZENIT YOGA LÆRERUTDANNING (ZYL)

En utdanning som yogalærer kan være meningsfylt og lærerik både for de som har ambisjoner om å undervise i yoga, og for dedikerte elever som ønsker å fordype sin praksis og kunnskap om yoga.

Neste runde av Zenit Yoga Lærerutdanning (ZYL) starter opp i september 2017.

DATOER ZYL 2017/18
SAMLING 1. 2017: 8-10 september (3 dager / 27 t) på Oppdal
SAMLING 2. 2017: 14-15 oktober (2 dager / 18 t)
SAMLING 3. 2017: 1-3 desember (2,5 dager / 22,5 t)
SAMLING 4. 2018: 26-28 januar (2,5 dager / 22,5 t)
SAMLING 5. 2018: 3-4 mars (2 dager / 18 t)
SAMLING 6. 2018: 6-8 april (3 dager / 27 t)
SAMLING 7. 2018: 5-6 mai (2 dager / 18 t)
SAMLING 8. 2018: 1-3 juni (3 dager 27 t)

KVALIFIKASJONER
For å kunne delta på Zenits lærerutdanning må du ha minst 2 års jevnlig yogapraksis.
I tillegg oppfordres søkerne til å delta på så mange yogakurs, workshop eller retreater
som de kan i tiden fram til utdanningens oppstart. Vi oppfordrer også til deltakelse på workshops underveis.

PENSUM
Bhagavad Gita. Anbefalt versjon av Eknath Easwaran.
Chödrön, Pema (2005). When Things Fall Apart. Heart Advice for Difficult Times.
Gran, Svein, Kåre A Lie, og Andries Kroese (2011). Oppmerksomhetstrening. En historisk, pyskologisk og praktisk innføring i mindfulness.
Iyengar, B. K. S. (2001). Light on Yoga.
Staugaard-Jones, Jo Ann (2015). The Concise Book of Yoga Anatomy.
Stephens, Mark (2010). Teaching Yoga. Essential Foundations and Techniques.
Yoga Sutra av Patanjali. Anbefalt versjon av Edwin F. Bryant.
Kompendium (deles ut ved studiestart)

PRIS
Kr. 28 500 totalt for hele utdanningen, inkludert påmeldingsavgift på kr. 5 400.
Betalingen for utdanningen gjøres i tre deler à kr. 7 700. Del 1 betales innen 1. september
2017, del 2 innen 1. desember 2017, siste del innen 1. mars 2018. Prisen inkluderer
oppstartsamlingen i september som vil foregå over 3 dager på Skifer Hotel Oppdal.

Les alt om Zenit Yoga Lærerutdanning 2017/18 her: ZYL INFOHEFTE2017-18 (2).compressed

20140308-IMG_1887nett

SØKNADSPROSESS

Søknadsskjema lastes ned her: ZYL Søknad 2017-18

Utfylt søknadsskjema sendes som vedlegg på epost til info@zenityoga.no merket “Zenit Yoga Lærerutdanning 2017/18”.

Søknadsfrister:
Opptak 1: 02. mars 2017.
Opptak 2: 02. mai 2017.
Vi har som regel en del flere søkere enn plasser på utdanningen, så vi anbefaler å søke innen fristen for første opptak den 02. mars. Søkere får svar på sin søknad kort tid etter søknadsfristen. Ved bekreftet opptak betales kr 5400 i påmeldingsavgift. Påmeldingsavgiften refunderes ikke.

© 2018 Zenit Yoga • Utviklet av Divint