ZENIT YOGA LÆRERUTDANNING (ZYL 200)

 

En utdanning som yogalærer kan være meningsfylt og lærerik både for de som har ambisjoner om å undervise i yoga, og for dedikerte elever som ønsker å fordype sin praksis og kunnskap om yoga.

Høsten 2019 er det oppstart for en ny runde av Zenit Yoga sin egen yogalærerutdanning.  Denne utdanningen vil gi grundig kunnskap og erfaring i ulike yogatradisjoner og yogastiler, innføring i yogaens grunnleggende prinsipper, filosofi og historiske utvikling. Du vil lære teori og anatomi rundt de ulike yogaposisjonene, hvordan komponere og undervise en god yogaklasse, praktisk undervisningstrening og verbale og fysiske justeringer i yogaposisjonene.

Målet med denne lærerutdanningen er å gi deg den kompetansen du trenger for å undervise yoga. Vi fokuserer både på teoretiske, praktiske, etiske og pedagogiske aspekter ved yogaundervisning.

Lærerutdanningen har sine røtter i klassisk yoga og hatha yoga, og vi henter inspirasjon fra flere yogatradisjoner, samt fra nyere, mer utforskende bevegelsespraksiser. I tillegg til dette vil utdanningen gi innføring i ulike meditasjonsteknikker og tradisjoner, med vekt på mindfulness.

Denne runden av ZYL består av en 100 timers fordypning (åpen for alle som ønsker å fordype seg i yoga), etterfulgt av 100 timer yogafaglig didaktikk og undervisningspraksis.

Zenit Yogas grunnleggende yogalærerutdanning (ZYL 200) er godkjent av Yoga Alliance og er på totalt 200 timer, hvorav 180 timer er i kontakt med lærere og minst 20 timer er selvstudier (oppgaver og praksis). Utdanningen avsluttes med innlevering av eksamensmappe og praktisk eksamen.

LES ALT OM UTDANNINGA HER: Zyl200infohefte201920A4 (1)-komprimert

SAMLINGER
Det er 9 samlinger fra september 2019 – oktober 2020. Alle samlingene foregår i Zenit Yogas lokaler i Trondheim.
SAMLING 1 | 2019 September 27-29 (3 dager / 24 t)
SAMLING 2 | 2019 Oktober 26-27 (2 dager / 16 t)
SAMLING 3 | 2019 November 30- 1.des ( 2 dager / 16 t)
SAMLING 4 | 2020 Januar 25-26 (2 dager / 16 t)
SAMLING 5 | 2020 Februar 29 – 1 mars (2 dager / 18 t)
SAMLING 6 | 2020 April 16-19 ( 4 dager / 32 t)
SAMLING 7 | 2020 Juni 6-7 (2 dager / 16 t)
SAMLING 8 | 2020 August 29-30 (2 dager / 16 t)
SAMLING 9 | 2020 Oktober 2-4 (3 dager / 26 t)

KVALIFIKASJONER
For å kunne delta på lærerutdanningen må du ha minst 2 års jevnlig yogapraksis.
I tillegg oppfordres søkerne til å delta på så mange yogakurs, workshop eller retreater
som de kan i tiden fram til utdanningens oppstart. Vi oppfordrer også til deltakelse på workshops underveis.

SØKNADSPROSESS
Det er fortløpende opptak. Fyll ut følgende søknadsskjema: https://zenityoga.typeform.com/to/Ut5SKq, og du vil raskt få svar om du får plass.
Ved bekreftet opptak betales kr 6000 i påmeldingsavgift. Påmeldingsavgiften refunderes ikke.
Du betaler påmeldingsavgiften her: https://zenityoga.no/pamelding/product/285/

KOSTNADER
Kr. 28 500 totalt for hele utdanningen, inkludert påmeldingsavgift på kr. 6000. Betalingen for utdanningen gjøres i tre deler à kr. 7500. Del 1 innen 1.september 2019, del 2 innen 1.november 2019 og siste del innen 1. februar 2020. Faktura vil bli sendt ut. I tillegg kommer pensumbøker, skrivemateriell og lignende utenom kursprisen. Kompendiene er inkludert i prisen.

© 2020 Zenit Yoga • Utviklet av Divint