OM ZENIT OG YOGA

Siden tidlig på 90-tallet har Zenit Yoga tilbudt kurs i yoga for alle typer mennesker, og holdt egne kurs for ulike organisasjoner, bedrifter og på ulike eventer.

 

Bildebeskrivelse: Bildet viser salen på Zenit Yoga. Matter, ullmatter og annet ustyr er plassert ut i salen. Det er høyt under taket, og sola skinner gjennom glasstaket.

 

ZENITS HISTORIE OG DRIFT

Zenit Yoga startet som Senit Yoga på 90-tallet, og ble i all hovedsak undervist i regi av Lea Loncar, en da ung kroat som tok med seg yoga til Trondheim. I 2017 er det 25 år siden Lea begynte å undervise yoga her i Trondheim! Lea bor nå i Kroatia, men er fortsatt en av eierene, og kommer regelmessig på Zenit for å holde workshops og å undervise på Zenit Yoga Lærerutdanning (ZYL).

Zenit Yoga ble stiftet som et aksjeselskap i 2005, og har i dag 3 eiere – Siri Ohren, Siri Nordhus og Lea Loncar. Zenit har i perioder blitt drevet i all hovedsak på frivillig basis, men har i de senere årene hatt administrativt ansatte for daglig drift etter som vi har blitt en større virksomhet.

De siste par årene har vi pusset opp lokalene våre på Nedre Bakklandet, og vi opplever nå at lokalene speiler oss godt – en moderne, rolig sfære hvor det oppleves godt å være.


Bildebeskrivelse: Lea Loncar, Zenits grunnlegger,  er avbildet i en sittende danse-yoga posisjon. Hun har på svart topp, svarte shorts og svarte dansesko. Hun sitter i en dansesal. Bildet er tatt tidlig 1990-tallet.

 

OM YOGA

Yoga er en flere tusen år gammel vitenskap og praksis som opprinnelig stammer fra de Indiske regionene. Selve ordet yoga kommer fra det gamle språket sanskrit og betyr union, det å sette sammen, eller disiplin. Kort sagt er yoga en samling av en rekke kroppslige og mentale teknikker som skal føre til spirituell integrering. Denne integreringen, eller unionen, skjer mellom hjerte og hode, kropp og sinn, selvet og verden, ånd og materie.

Yoga er basert i gamle filosofier, men også mikset med ny kunnskap om kropp, bevegelse og vitenskap, noe som gjør det både kjent og ukjent på samme tid. Mye av den yogaen som praktiseres i dag er basert i asanas, altså fysiske positurer, men yoga omfatter et bredt filosofisk spekter som tar for seg moralske og etiske spørsmål, og også ulike praksiser som mantra (lyd og sang), pranayama (pusteteknikker), kriyas (renselsesteknikker), meditasjon og ideer om den subtile kroppen, bevissthet og virkelighetens byggeklosser.

Yoga er altså ikke én ting, og har heller ikke én filosofi, noe som også gjør at det finnes mange ulike tolkninger og praksiser under samlebegrepet yoga.

 

YOGA PÅ ZENIT

Yogaen som undervises og praktiseres på Zenit i dag er en kombinasjon av de overnevnte teknikkene – på klassene våre vil du finne en basis i ulike tolkninger av asana-praksis, altså fysiske øvelser. Vi har varierte klasser, og du vil finne alt fra fysisk krevende “trenings”-praksis, til meditasjon, avspenning og mindful refleksjon. Noen lærere vil også trekke inn ulike filosofiske prinsipper og bruke disse som rammeverk, og du kan også oppleve mantrasang, pusteteknikker og renselsesteknikker.

Flere av våre lærere er opptatt av mindfulness – en metode til selvhjelp som opprinnelig stammer fra buddhismen. Dette gjør at fokuset på oppmerksomt nærvær i og gjennom kroppen står som et solid fundament i det vi ønsker å formidle. Majoriteten av de som underviser på Zenit orienterer seg mot en teknikk-basert flyt, det vil si at vi ønsker å formidle en trygg og moderne biomekanisk fundamentert asanapraksis hvor du lærer hvordan og hvorfor kroppen plasseres slik den gjør. Flyten kan være hurtig og sakte, avhengig av lærerens tolkning, og av nivå.

Vi har delt opp klassene våre i ulike nivå, noe som tydeliggjør hvilke klasser som er tilgjengelig for deg der du er. Vi tilbyr faste yogaklasser hele uken, drop-in og regelmessige workshops for alle nivå. Vi har yoga for deg som liker å bevege deg og svette, for deg som setter pris på detaljer og tekniske utfordringer, eller deg som ønsker roligere klasser med pusteøvelser, avspenning og meditasjon. Vi skreddersyr også opplegg for bedrifter og andre grupper. – Noe for alle og enhver!

Bildebeskrivelse: En gruppe mennesker sitter på matter og utstyr i Zenits yogasal og lytter til en forelesning av Lea Loncar.

© 2019 Zenit Yoga • Utviklet av Divint