Product Details

  • 6000,00,-
  • Product Unavailable.

Instruktørutdannelse i Mindfulness 2018/19

Instruktørutdannelse i Mindfulness

Det er en glede å kunne tilby denne utdannelsen for instruktører i mindfulness for første gang – i Trondheim. Viggo Johansen (Mindful Living) har vært aktiv innen mindfulness i 25 år, og har vært med og undervist på andre instruktørutdannelser, men dette er første gang han har komponert et eget program for instruktører i sin helhet.

Hans bakgrunn som buddhistmunk, og lange perioder i stille meditasjon i Himalaya, vil reflekteres i denne instruktørutdannelsen – hvor det dypereliggende potensialet i meditasjon hele tiden vil være til stede. Dette er ikke en utdannelse som gir studiepoeng, og heller ikke en utdannelse hvor du blir oppfordret til å re-produsere andres tanker og kunnskap, men snarere et forløp hvor du må tørre å gi slipp på andres definisjoner – og heller grave dypt etter dine egne.

Zenit Yoga er Midt-Norges største yogasenter og har i 25 år undervist yoga, pust og meditasjon til en rekke ulike grupper. Senteret har utviklet sin egen yogalærerutdanning på grunn-nivå (200 timer) og tilbyr fordypninger og andre kurs. De fleste av Zenits lærere benytter seg av mindfulness som et verktøy i undervisningen, noe som komplimenterer både teknikk og flyt i asanapraksisen. Zenit yoga har et bevisst forhold til kvaliteten på undervisningen, og er opptatt av at alle får et tilbud som er tilpasset sitt ståsted

Vi er sikre på at vår til sammen mange års erfaring i emnet gir en dyptgående og profesjonell trening. Utdanningen vil fokusere på personlig praksis, samt praktisk trening til direkte bruk i læringssituasjoner.

Deltakerne vil få en lærermanual som en del av utdannelsen, både for å sikre en helhetsforståelse av hele programmet, men også som en praksismanual og ”refleksjonspartner” gjennom forløpet.

For mer utfyllende informasjon om utdannelsen: instruktørutdannelsemindfulness2018 (2).compressed

Dato og sted

Samling 1: 8-11. november 2018 (Zenit Yoga, Trondheim)
Samling 2: 31. januar – 3. februar 2019 (Zenit Yoga, Trondheim)
Samling 3: 8 – 13. april 2019 (Nordmarkskapellet, i Oslo)
Samling 4: 30. mai – 2. juni 2019(Zenit Yoga, Trondheim)


Kursavgift


Kr 29 000,-
Ved påmelding betales kr 6000. Resten av beløpet faktureres to ganger à 11 500 i løpet av året.

Kursavgiften inkluderer lunsj på samlingene. På retreaten i Nordmarkskapellet er både kost og losji inkludert.

SØKNADSPROSESS

Kr 6000 i påmeldingsavgift. Påmeldingsagfiten refunderes ikke.

Når påmelding er gjennomført sendes en epost til info@zenityoga.no med en kort beskrivelse av tidligere erfaring og motivasjon for å søke.

© 2018 Zenit Yoga • Utviklet av Divint